easyMarkets نقد و بررسی

Rating 3.8
Thank you for rating.
 • شرکت کارگزاری تنظیم شده
 • پلتفرم های MetaTrader 4
 • حسابهای اسپرد ثابت
 • حسابهای رایگان کمیسیون
 • معامله لغو
 • نرخ فریز
 • Inside Viewer
 • برنامه easyMarkets
 • توقف ضرر رایگان تضمین شده
 • تجارت و نمودارهای مرکزی
 • بستر، زمینه: ‫ MetaTrader 4, Web, Mobile